Ucapan-Ucapan Idul Adha Bikin Terkesima

Table of Contents
Ucapan-Ucapan Idul Adha Bikin Terkesima| Inilah ucapan idul adha yang sering digunakan oleh orang-orang dalam menyambut hari raya idul adha 2015 yang jatuh ditanggal 24 September yang bertepatan dengan 10 dzulhijjah 1436 H. Semoga dapat menjadi sebuah penghubung dalam memperat tali silaturahmi antara sesama muslim yang menjunjung tinggi akan nilai-nilai kekeluargaan. Ucapan idul adha ini sering diberikan kepada orang-orang yang kita kenal baik itu sahabat, keluarga dan seseorang yang disayangi untuk menjadi sebuah pengingat dan selamat kepada mereka yang juga sama-sama merayakannya.

Idul adha memiliki makna secara etimologis yaitu pengorbanan, dimana pada setiap 10 dzulhijah itu telah menjadi sebuah peringatan untuk hari raya umat islam. Pengorbanan tersebut mempunyai esensi yang sangat dalam yakni menjadikan pada setiap muslim untuk tetap ikhlas dan tawadhu agar bisa tercipta suasana toleransi yang sangat kuat.

Ketidakpedulian yang didalam lingkup masyarakat islam hanya akan bisa membawa dampak yang buruk dan kesenjangan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, semoga ucapan selamat idul adha yang akan diberikan ini dapat menjadi sebuah penebar kebaikan. Anda dapat menggunakannya dalam menyampaikan permohonan maaf kalau sekiranya anda telah berbuat khilaf dan salah.

Ucapan Selamat Idul Adha 2015

Memaafkann memang takkann bisa mmengubah masa lalu, tetappi dengan memaafkann masa depan yang penuhh persaudaraann akan terlahirr

Belajarlah darri Ibrahim yang rela mengorbannkan anaknya, dan jadilah seperrti Ismail yang ikhllas menerima kehendaak Allah. Pengorbanan dan keikkhlasan adalah inti darri Idul adha

Orang yang lemaah tidak mampu memaaffkan, karena memaaffkan hanyalah milikk orang orang yanng kuat, selamat hari raya idul adha mohoon maaf lahir dan battin

Selembbut sutra, sebeninng mata air, secerah mentarri, dan seindah permatta, begitulah gambarran hati ini saat dirimu memaaffkanku

Semoga kurban anda bberkah, dicintai Allah, dan dissayang tetangga. Selamat berbagi dan selamatt hari raya idul adha

Semangattmu dalam berkurbban, harapanmu akan ampunnan, dan keteguhannmu dalam berimman, itulah maknna idul adha

Sebellum terbit mentari, kupanjattkan untaian doa dan harappan untukmmu di hari raya kurban

Kurban lebihh berarti jika dilakukkan untuk berbagi. Dan bukan untukk pribadi

Kala tetessan air mata Ibrahim jatuhh menyaksikan ketegguhan iman anakknya Ismail, kala itulah sejarrah agung tercipta (Makna sebuah pengorbanan)

Ya Allah, jaddikanlah setiap helaann nafas kami sebbagai bukti cinta kkepada Mu, dan pengorbbanan kami sebagai buktti kami mendekatti Mu. Selamat hari raya idul adha

Setiap sattu helai rambut kurban adallah satu kebaikan. Tebarlah kebaikkan di hari agung ini

Kurban adallah pertanda cinta, cinta keppada sang Khalik dan cinta keppada sesama

Semoga hari harri mu kelak dipenuhhi kelezatan, selezat dagging kurban. Imanmu diberrikan keteguhan, seteguh ismail. Dan hhidupmu dipenuhi bimbbingan layaknya Ibrahim sangg kekasih Tuhan

Waktu mengallir bagaikan derrasnya air, tak terasa settahun sudah kita mennanti hari penuh kemenanggan dan keikhlasan ini. Selamat menunaiikan hari raya idul adha

Gema takbbir mengangkasa dilangitt, mengagungkan kebessaran Allah, Maafkannlah diri yang begitu kerdill ini dan bahkan kerap berbuatt salah dan dosa

Semoga rahmmat  Tuhan senantiassa menyertai dirimmu dan keluargamu dan mmaafkanlah segala kekkhilafanku selama ini

Karena mendoakkan adalah cara mencintai yyang paling rahasia. Ku doakkan semoga hidupmu bahhagia kawan. Selamat idul adha

Berkurbbanlah sekecil apapun itu kkarena bukan andda atau mereka yang memberri pahalanya melainnkan Dia

Selamat menjalannkan hari raya idul adha, janggan lupa berbagi rezekki dengan sesama

Bukan kambingg atau sapi yang mennjadi esensi dari kurbban tetapi tawdhu (kerendahan hati) dan keiikhlasan, itulah makna kurbban yang sebenarnya

Selamat hari raya idul adha, dan inngatlah firman Allah, “maka dirikkanlah shalat karena Tuhannmu dan berkurbanlah”

Semoga kesehattan, kemagfiratan, dan kebahhagiaan selalu menyertaiimu yang ikhlas dalamm berkurban

Kami sekeluarrga mengucapkkan minal aidin wal faidzin, mohon maaf attas kesalahan dan ketidakknyamanan yang pernah dan ttelah kami perbuat

Awali hari kurbbanmu dengan penuh senyumman dan kebahagiaan layaknya merreka yang begitu bahagia mennerima pemberian darimu. Semogga kurbanmu berkah, amin

Hidup adalah timball balik.Apa yang kamu berrikan akan kembali, apa yang kammu tanam akan tumbuh, dan apa yang kammu korbankan akan berbuahh pahala. Selamat berkorbban dan mohon maaf lahir dan batin

Taqabbal Allahu Minna Wa Minkum, mohhon maaf lahir dan battin karena lissan dan tangan ini begittu ringannya menyyakiti orang lain

Satu satunya perbbedaan antara hari yangg baik dan harri yang buruk adalah sikkap anda. Maka bersikapplah dengan baik dan rammah di hari yanng agung ini

Selamat menunnaikan hari raya idul adha dan berkkurban, semoga esensi utama darri kurban akan senantiassa tertanam dalam settiap jiwa dan hati kita

Belajarllah dari masa lalu dan hdupplah untuk masa depan, jika masa lalu ppenuh dengan kesallahan maka perbaikiilah dengan memaaffkan sebelum ada yang mmeminta

Untuk kawwan yang senantiassa terbebani, dan lawan yang ttak jarang terrsakiti, maafkanlah dirikku karena hanya kaliamn yang membuat hiduppku terasa lebih berwarna

Terima kasih tellah mengingatkan masa mudaa ku sebbelum masa tua, masa sehattku sebelum masa sakiit, dan masa hidupkku sebelum kematian mennjemput. Mohon maaf lahir dan batin

Demikianlah artikel tentang ucapan idul adha, semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dalam membantu anda dalam merangkai ucapan idul adha. Jika terdapat kesalahan kata dan penulisan yang ada dalam artikel ucapan idul adha ini maka penulis memohon maaf. Mudah-mudahan di hari raya idul adha dapat menjadi proses untuk kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt.