Menu

Tag: #syaratsahzakat

Pengertian Zakat, Jenis, Syarat Zakat, Hukum & Hak Penerima Zakat

Pengertian Zakat, Jenis, Syarat Zakat, Dalil & Hak Penerima Zakat

Pengertian Zakat, Jenis, Syarat Zakat, Hukum & Hak Penerima Zakat – Zakat adalah ibadah maliyyah ijtima’iyyah yang mempunyai posisi penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari ajaran Islam atau sisi pembangunan kesejahteraan umat. Demikian ini dibuktikan dari segi sejarah perkembangan Islam, zakat merupakan sumber penerimaan Negara. Zakat berperan penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia …