Menu

Tag: #qadadanqadar

Qada & Qadar: Pengertian, Dalil, Hikmah, Contoh & Perbedaannya

Qada & Qadar: Pengertian, Dalil, Hikmah, Contoh & Perbedaannya

Qada & Qadar: Pengertian, Dalil, Hikmah, Contoh & Perbedaannya – Apasih itu Qada dan Qadar? Secara sederhana Qada berarti ketetapan. Sedangkan Qadar berarti takdir, nasib atau peruntungan. Maka dari itu Qada dan Qadar ialah ketetapan Tuhan dalam azal (yang sudah mendahului adanya manusia itu sendiri) tentang nasib manusia, beruntung atau sebaliknya. Dalam pengertian qada dan …

Pengertian Qada, Dalil, Contoh & Hikmah Iman Kepada Qadha

Pengertian Qada, Dalil, Contoh & Hikmah Iman Kepada Qadha

Pengertian Qada, Dalil, Contoh & Hikmah Iman Kepada Qadha – Diketahui terdapat banyak pandangan ketika berbicara persoalan takdir. Terlebih lagi dimana takdir dapat diibaratkan sebagai dua kutub besar. Kutup yang pertama ialah disatu sisi berarti ketetapan perbuatan manusia telah ditentukan sejak zaman azali. Bahkan takdir ini sebelum segala sesuatu lahir ke dunia telah ditentukan. Takdir …

Pengertian Qadar, Macam, Dalil & Hikmah Iman Kepada Qadar

Pengertian Qadar, Macam, Dalil & Hikmah Iman Kepada Qadar

Pengertian Qadar, Macam, Dalil & Hikmah Iman Kepada Qadar – Apa itu Qadar (Takdir) Qadar ialah suatu ketentuan dari Allah SWT yang berlaku terhadap kondisi makhluknya. Tidak ada siapapun yang dapat menggugat atau menentang seluruh keputusan dan ketentuan Allah SWT. Demikian ini diungkapkan lantaran Allah SWT telah tertera dalam sebuah kitab yang disebut dengan lauh mahfuuz. …