Menu

Tag: #fungsiham

Ciri-Ciri HAM: Pengertian, Fungsi & Tujuan HAM (Hak Asasi Manusia)

Ciri-Ciri HAM: Pengertian, Fungsi & Tujuan HAM (Hak Asasi Manusia) – Isu HAM (Hak Asasi Manusia) dan masalah kemanusiaan adalah ciri-ciri yang era globalisasi. Selain itu, ciri era globalisasi juga seiring dengan problem masalah kelaparan, degradasi lingkungan, penipisan ozon dan lain-lain. Dalam isu-isu ini, berisi suatu kepentingan-kepentingan yang begitu besar, tidak hanya sekadar kepentingan nasional …