Keutamaan Mengerjakan Salat Witir Dalam Bulan Puasa Ramadhan

Table of Contents

Keutamaan Mengerjakan Salat Witir Dalam Puasa Ramadhan – Arti dari Salat Witir adalah salat sunah yang dikerjakan pada waktu malam hari antara setelah waktu isya dan sebelum waktu salat subuh, dengan rakaat ganjil.

Dalam bulan puasa ramadhan, shalat ini selalu di kerjakan, setelah salat tarawih dan tahajjud. Disebut-sebut shalat ini adalah pemungkas waktu malam untuk “mengganjili” salat-salat yang genap. Maka dari itulah mengapa shalat witir dilakukan pada waktu akhir salat malam.

Hukum salat sunah witir adalah mu’akkadah, rasulullah menganjurkan melakukannya dengan sabdanya: shalat witir haq bagi setiap muslim. (HR. Abu Daud dan Nasa’i)

Selain itu, terdapat shalat witir yang merupakan ibadah paling agung yang terdapat di sisi Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah a bersabda:

Artinya: “Shalat Witirlah wahai ahli Qur’an, karena sesungguhnya Allah witir (Tunggal) dan Dia mencintai (Shalat) Witir” HR. Tirmidzi Juz 2 : 453, Abu Dawud : 1416, dan Ibnu Majah : 1169.

Hal itu sehingga sebagai dalam ulama dalam Mazhab Hanafi mengunkapkan bahwa shalat witir hukumnya wajib.

Terdapat hikmah dan keutamaan yang begitu besar dalam mengerjakan shalat witir. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa barangsiapa yang meninggalkan shalat witir, maka ia adalah seorang laki-laki yang buruk, tidak semestinya persaksiannya diterima.

Dari hal inilah mengapa shalat yang berjumlah minimalnya adalah satu rakaat, tiga rakaat, atau lima rakaat, atau tujuh rakaat. Dengan mengerjakannya setiap hari, apalagi dalam bulan suci ramadhan, sudah berapa banyak keutamaan dan keistimewaan yang didapatkan.

Keutaman Shalat Witir 

 Landasan tentang keutamaan dan keistimewaan salat witir disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, “Sesungguhnya Allah yang Mahatinggi telah membekali kalian dengan satu shalat yang lebih baik bagi kalian dari binatang yang paling bagus, yaitu shalat Witir”.

Dia menjadikannya untuk kalian antara shalat Isya sampai terbit fajar (HR Abu Daud). Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW mengungkapkan, “Wahai orang-orang yang berpedoman pada Alquran, kerjakanlah shalat Witir karena sesungguhnya Allah SWT Witir (ganjil) dan menyukai Witir”

Keutamaan Mengerjakan Salat Witir Dalam Bulan Puasa Ramadhan (Foto: Artikelsiana.com)
Keutamaan Mengerjakan Salat Witir Dalam Bulan Puasa Ramadhan (Foto: Artikelsiana.com)

Sholat witir memiliki banyak keutamaan atau fadhilah. Kita bisa mengetahuinya melalui sejumlah hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

1. Amal Yaumiyah Rasulullah

Rasulullah selalu menganjurkan untuk melaksanakan sholat witir disebabkan adanya keutamaan dan hikmah dari sholat sunnah. Selalu rutin dalam menjalankan ibadah sholat sunah witir di akhir malam setelah kita bangun tidur.

Dengan sholat di akhir pertengahan malam, Insyaallah rahmat dan hidayah Allah SWT dapat tersalurkan melalui doa-doa yang kita panjatkan, apalagi solat pada akhir malam disaksikan para malaikat.

Sholat witir ialah amal yaumiyah yang dikerjakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, mengerjakan sholat sunnah ini sebagaimana hadits dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu:

Artinya: “Witir bukan keharusan seperti sholat wajib kalian, akan tetapi ia adalah sunnah yang biasa dilakukan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam” (HR. An Nasa’i dan Tirmidzi; shahih lighairihi).

2. Sangat Ditekankan Rasulullah

Sholat witir sangat ditekankan oleh Rasulullah untuk dilakukan para sahabat. Sehingga ketika menyampaikan sholat ini, beliau mengulangi penyebutannya.

Solat ini ditekankan dikerjakan sesudah sholat isya hingga terbit fajar untuk mengganjili sholat sunnah lainnya pada malam hari seperti tarawih dan tahajut.

Artinya: “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menambahkan satu sholat kepada kalian, maka kerjakan sholat tersebut di antara sholat Isya dan sholat Subuh, yaitu sholat witir, sholat witir” (HR. Ahmad; shahih)

3. Mendekatkan Diri Kepada Allah

Sebagaimana yang anda ketahui dimana sholat akhir malam lebih mendekatkan hamba kepada Tuhannya. Allah sendiri menyampaikan bahwa sholat pada akhir malam, Allah akan turun dari langit untuk mendengar seluruh doa dan keluh kesah hamba-hambaku.

Tidak hanya itu, sholat di akhir malam dapat disaksikan seluruh malaikat sehingga ada keutamaann yang didapatkan.

Ketika kita telah bersungguh-sungguh dalam lubuk hati yang terdalam, maka setiap orang berarti dengan mengerjakan sholat witir dapat menambah keimanan dan kedekatan melalui batin antara hamba dan Allah SWT.

Ketika kita mampu merasakan dengan sang pencipta berarti ada jiwa dan benteng yang kuat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari selalu sejalan dengan tuntunan agama.

4. Diampuni Doa Masa Lalu

Kita diciptakan pada fitrahnya adalah baik. Namun sebagaimana telah diciptakannya jin, membuat manusia tidak luput dari namanya keburukan atau kesalahan.

Maka dari itu, manusia berkewajiban untuk terus dapat melakukan pengendalian terhadap segala bentuk perbuatannya dengan memperbaiki akhlak melalui aqidahnya.

Hal itu sehingga manusia mampu mendapatkan amalan yang baik untuk dipergunakan dikelak kemudian hari. Dengan berniat bertaubat kepada Allah SWT, bertaubat dari dosa-dosa agar tidak lagi mengulangi untuk mengharapkan pengampunan

Sebab Allah SWT selalu memaafkan umatnya yang bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Cara yang ampuh untuk meminta ampunan doa saat sholat di pertengahan malam, salah satunya adalah shalat witir.

5. Diwasiatkan Dikerjakan Setiap Hari

Sholat sunnah dimalam hari ialah sholat yang memiliki keutamaan dan hikmah khususnya pada akhir malam Allah turun langsung dari langit dan disaksikan para malaikat.

Demikian ini tentunya akan baik dalam kehidupan sehari-hari hal itu sebagaimana hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu beliau berkata:

Artinya: “Kekasihku (Muhammad) shallallahu ‘alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku tiga perkara: puasa tiga hari setiap bulan, shalat dhuha dua rakaat dan shalat witir sebelum tidur” (HR. Bukhari dan Muslim).