Artikel Belajar dan Bermanfaat

Saturday 22 November 2014

Mengenal Sejarah Kerajaan Islam : Kerajaan Malaka

Mengenal Sejarah Kerajaan Islam : Kerajaan Malaka| Kerajaan Malaka memang bukan salah satu kerajaan Islam di Indonesia. Mengingat pengaruhnya yang besar terhadap perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Berdirinya Kerajaan Malaka :  Hubungan perdagangan antara Samudra Pasai dan Malaka makin berkembang dan ramai. Ramainya hubungan antara Samudra Pasai dan Malaka telah membawa pengaruh Islam di Malaka sehingga muncullah masyarakat muslim di Malaka. Pada abad ke-14, Malaka berkembang menjadi bandar yang paling penting di Asia Tenggara. Oleh karna perkembangan itu, Malaka kemudian muncul sebagai kerajaan besar. 

Kerajaan Malaka didirikan oleh Parameswara, seorang keturunan bangsawan Majapahit. Sebagai raja Islam, Parameswara bergelar Sultan Iskandar Syah. Prameswara memerintah pada tahun 1396-1414. Pemerintahan dan Perkembangan Sosial Ekonomi : Di bawah pemerintahan Iskandar Syah, Kerajaan Malaka mengalami perkembangan pesat. Malaka menjadi pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam di Asia Tenggara. Bandar Malaka ramai dikunjungi kapal-kapal dagang dari berbagai daerah. Malaka menjadi bandar transito. Kehidupan rakyat pun makin makmur. 

Pengganti Sultan Iskandar Syah adalah putranya yang bergelar Muhammad Syah. Setelah Muhammad Syah, raja yang memerintah Malaka adalah Mudhafar Syah. Pada masa pemerintahannya Malaka mengalami kemajuan yang cukup pesat. Sebagai pengganti Sultan Mudhafar Syah adalah Sultan Mansyaru Syah yang memerintah pada tahun 1458-1477. 

Pada masa pemerintahan Sultan Mansyur Syah, hiduplah seorang panglima yang sangat terkenal, yaitu Laksamana Hang Tuah. Tokoh Hang Tuah ini sangat terkenal dalam usahanya menyebarkan pengaruh Islam di daerah Semenanjung Melayu dan sektiarnya. Malaka benar-benar menjadi kerajaan yang besar. Daerah kekuasaannya hampir meliputi seluruh semenanjung Melayu, Sumatera Tengah, Sia, Indragiri, daerah sekitar Kampar, dan Kepulauan Riau. Pada tahun 1511, Malaka diserang dan diduduki oleh bangsa Portugis. 

Mengenal Sejarah Kerajaan Islam : Kerajaan Malaka
(Masjid Agung Deli merupakan peninggalan Kerajaan Malaka)
Sekian artikel tentang Mengenal Sejarah Kerajaan Islam : Kerajaan Malaka semoga bermanfaat 

Mengenal Sejarah Kerajaan Islam : Kerajaan Malaka Rating: 4.5 Diposkan Oleh: admin