Contoh Surat Lamaran Pekerjaan

Table of Contents
Contoh Surat Lamaran Pekerjaan  |Contoh surat lamaran pekerjaan,  ini sangat penting untuk cara lebih mudah dan sopan untuk mendaftarkan kerja dengan membuat surat lamaran pekerjaan, oleh karnya itu Artikelsiana.com,  ini memposting tentang contoh surat lamaran pekerjaan
 
Contoh surat lamaran pekerjaan dapat dilihat pada contoh berikut ini .Jakarta, 11 juni 2012
Lampiran :  Satu berkas
Hal            : Lamran kerja

Yth. Manajer SDM PT Perkasa
Jalan Pasirwangi No. 3
Bandung

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan iklan yang dimuat pada harian umum Kompas, 10 juni 2012, saya membaca iklan lowongan pekerjaan sebagai tenaga administrasi di perusahaan PT Perkasa.

            Berdasarkan persyaratan yang dituliskan dalam iklan tersebut, saya dapat memenuhiny. Oleh karena itu, dengan surat ini saya,
Nama lengkap                         : Ksatriawan, S. E.
Tempat tanggal lahir                 : Bantaeng, 11 September 1993
Pendidikan terakhir                  : Sarjana ekonomi tahun 2010
Alamat                                    : Kompleks Wisma Asri Blok 11f, Bekasi

Mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongon tersebut  Sebagai bahan pertimbangan Bapak/ibu, bersama surat ini saya lampirkan
1.Satu lembar fotokopi ijazah pendidikan terakhir
2. satu lembar fotokopi transkrip nila ;
3. satu lembar fotokopi daftar riwayat hidup ;
4. satu lembar fotokopi KTP
5. satu lembar Fotokopi SKKB
6. dua lembar pasfoto ukuran 4 X 6

Demikian surat lamaran pekerjaaan ini saya ajukan. Atas perhatian Bapak/ibu, saya mengucapkan terima kasih  Itulah Contoh surat lamaran Pekerjaan Yang sangat berguna bagi kita semua untuk mencari pekerjaan dengan baik dan sopan di artikelsiana.com, semoga surat ini dapat bermanfaat untuk kita semu