l Contoh Surat Lamaran Pekerjaan | Artikelsiana

Artikel Belajar dan Bermanfaat

Contoh Surat Lamaran Pekerjaan


Advertisement
Advertisement

Contoh Surat Lamaran Pekerjaan |Contoh surat lamaranp Pekerjaan,  ini sangat penting untuk cara lebih mudah dan sopan untuk mendaftarkan kerja dengan membuat surat lamaran pekerjaan, oleh karnya itu Artikelsiana.com,  ini memposting tentang contoh surat lamaran pekerjaan

Contoh surat lamaran pekerjaan 


 
Contoh Surat Lamaran Pekerjaan

                                                            Bantaeng , 12 september 2012
Lampiran         : Lima helai
Hal                   : Permohonan Pekerjaan

Yth. Kepala SMA Negri 2 Bantaeng
Jalan Soepomo No. 5, Solo

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama                              : Ksatriawan Zaenuddin
Tempat dan tanggal lahir   : Bantaeng , o7  juni 2014
Alamat                             : Bungung barania 35 kecamatan Pallantikang
Pendidika                         : a.  Sarjana Sastra Indonesia UNM, Tahun 2009
                                          b.  Akta IV FKIP UTP, Bantaeng
Pengalaman Kerja             :   Staf pengajar di Bimbel Jilc, Bantaeng

Dengan ini mengajukan lamaran kepada bapak/ibu sebagai staf pengajar di SMA Negeri  2 Bantaeng.
1. Pas foto 4 X 6 ( 2 lembar )
2. Fotokopi KTP
3. Daftar Riwayat hidup,
4. Fotokopi ijazah Sarjana Sastra Indonesia
5. Fotokopi ijazah Akta IV.
            Besar Harapan saya bahwa Bapak/ibu akan mempertimbangkan lamaran ini. Atas perhatian Bapak/ibu, saya ucapkan terima kasih.


                                                                                                        Hormat saya,
                                                                                                            TTD

                                                                                                             Ksatriawan Zaenuddin         
Itulah Contoh surat lamaran Pekerjaan Yang sangat berguna bagi kita semua untuk mencari pekerjaan dengan baik dan sopan di artikelsiana.com, semoga surat ini dapat bermanfaat untuk kita semua 
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Contoh Surat Lamaran Pekerjaan